Zmluvy - Rok 2018

Zmluva (názov a pdf formát) Identif. účast. zmluvyPopis predm. zmluvyHodnota predm. zmluvyDátum uzavr. zmluvyDátum zverej. zmluvyOznač. nehn.
Mandátna zmluva č.1/2018Mgr.Silvia Jančeková, Na hájiky 61/4, Trebostovo, 038 41 Košťany nad TurcomZmena Územného plánu obce Trebostovo4240,00€21.2.201821.2.2018Parcely KN-E 278/1 a 278/2
Kúpna zmluvaAlann Lukášik, Piesky 192, Trebostovo, 038 41 Košťany nad TurcomKúpa nehnuteľ- nosti360,00€11.3.201811.3.2018Parcela KN-C 429/12
Zmluva o poskyt- nutí NFPPPA, Hraničná 12, 815 26 BratislavaPodpora miestneho rozvoja100000,00€19.3.201819.3.2018Nový most
Zmluva o dieloSSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 ŽilinaRozšírenie sústavy verejného osvetlenia34080,00€4.4.20184.4.2018Osvet- lenie v obci
Zmluva o pomociBROS Computing, s.r.o., Zádubnie 169, 010 03 ŽilinaBezpeč- nostný projekt330,00€6.4.20186.4.2018Ochrana osob- ných údajov
Mandátna zmluvaIng. arch. Eva Zaťková, Oravská Poruba 191, 027 54 VeličnáÚzemný plán obce1540,00€25.4.201825.4.2018Zmeny a doplnky č.2
Zmluva o dotáciiDPO SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3Dotácia pre DHZO3000,00€25.4.201825.4.2018Vybavenie DHZO
Kúpna zmluvaMarek Záborský, Za suchou pílou 37/15, 038 41 Trebostovo a Martina Záborská, Za suchou pílou 36/16, 038 41 TrebostovoKúpa pozemku300,00€30.4.201830.4.2018Parcela C-KN č. 391/10
Zmluva o zriadení vecného bremenaTURVOD a.s., Kuzmány- ho 25, 036 80 Martin a SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 BratislavaExistencia inžinier- skych sietí a prechod a prejazd zamest. a vozidielbezod- platne3.5.20183.5.2018Parcela E č. 104/1
Zmluva o poverení spracov. osobných údajovTOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/258, 900 31 StupavaOchrana osobných údajov 16.5.201816.5.2018Program cintorín
Kúpna zmluvaEva Ruttkayová, Hlavná 59, 038 41 TrebostovoKúpa pozemku110,00€15.6.201815.6.2018Parcela C-KN č. 581/9
Mandátna zmluvaMartinská inžiniersko obchodná spoločnosť s.r.o., Hrdinov SNP 6A/10986, 036 01 MartinTechnický dozor1500,00€10.7.201810.7.2018Mostný objekt
Zmluva o Municip. úverePrima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 ŽilinaPredfinan- covanie nenávrat. finanč. príspevku100000€17.10.201817.10.2018Výstavba mosta