Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska bez elektronickej aukcie na uskutočnenie stavebných prác : „Trnovo, Trebostovo, Turč. Peter – kanalizácia, aktivita 2 - Trebostovo“.