Komunálne voľby 2018

Ako sme volili

Starostu obce:

1. Ivan Trimaj, 201 hlasov
Mariana Buociková, Mgr., 123 hlasov

Poslancov Obecného zastupiteľstva:

1. Mária Juríková, 194 hlasov
2. Jaroslav Buocik (v),173 hlasov
3. Martinček Peter, Ing., 172 hlasov
4. Jaroslav Buocik (e), 160 hlasov
5. Milan Maček, 151 hlasov

Viliam Ondrľa, 120 hlasov

Obecné zastupiteľstvo bude pracovať v 5 člennom zložení.

Počet voličov zapísaných v zozname voličov 470
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 328
Počet voličov, ktorí pdovzdali obálku 328
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva 311
Počet poslancov, ktorí sa mal zvoliť 5
Počet zvolených poslancov 5
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce 324