Február 2011

BKL - kábel dobropis  
BKL - kábel na osvetlenie  
Brantner - vývoz smetí  
COOP Jednota - potraviny pre MŠ  
ille - hygienický program  
MŠ - hračky a pomôcky  
POLET - odhŕňanie snehu  
Poradca 2011  
Seminar - RVC 25.2.11  
Seminar - RVC 1.3.11  
Seminar - RVC 14.3.11  
SPOMA - zabezpečovacie služby  
SPP - záloha na plyn pre MŠ  
SSE - rekapitulácia faktúr  
SSE - zaloha na el. energiu 2-2011  
Stravne lístky 10.,11.,12.2010  
T-Com - tel. MŠ  
T-Com - tel. OcÚ  
T-mobile - hlasové služby  
Vema - upgrade programu   
Vema - seminár k programu