Zmluvy - Rok 2019

Zmluva (názov a pdf formát) Identif. účast. zmluvyPopis predm. zmluvyHodnota predm. zmluvyDátum uzavr. zmluvyDátum zverej. zmluvyOznač. nehn.
Zmluva o poskytnu- tí dotácie od MVSRMVSR, Pribinova 2, 812 72 BratislavaPoskytnu- tie dotácie30000,00€10.1.201910.1.2019Prístavba HZ
Mandátna zmluva č. 8/2019Urbion sk, s.r.o., ul. A. Kmeťa 15, 010 01 ŽilinaObstará- vanie Zmeny a doplnku č.3 UPO4536,00€26.3.201926.3.2019Ing. Milutín Kubík
Zmluva o dieloIng. arch. Peter Krajč-AA, M.Šimské- ho 9, 010 07 ŽilinaZmeny a doplnky č.3 ÚPO3240,00€28.3.201928.3.2019ÚPO
Zmluva o dodávke ovocia, zeleniny a vyrobkov z nichLUNYS, s.r.o., Vodárenská 2011/38, 058 01 PopradProgram "Školské ovocie"Podľa dodaného objemu15.4.201915.4.2019Ovocie a zelen. do MŠ
Zmluva o poskytnu- tí dotácie od DPO SRDPO SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3Poskytnu- tie dotácie3000,00€10.5.201910.5.2019MTV DHZO
Zmluva o poskytnu- tí grantuNadácia Kia Motors Slovakia, Sv. J. Nepomuc- kého 1282/1, 013 01 Teplička nad VáhomPoskytnu- tie grantu5000,00€30.5.201930.5.2019Šatne Fk Trebo- stovo
Zmluva o poskytnu- tí NFPMDV SR, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava Poskytnu- tie NFP5700,00€8.7.20198.7.2019Wifi pre Teba
Licenčná zmluvaTOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, 900 31 StupavaZverejňo- vanie cintorínov na webovom portáli10,08€16.7.201916.7.2019Cintorín Trebos- tovo
Zmluva o pripojení zariadeniaStredoslov. distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 ŽilinaZmena tech. parametrov zariadenia0,0€26.8.201926.8.2019Rozvá- dzač ve- rejného osvetle- nia
Zmluva o pripojení zariadeniaStredoslov. distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 ŽilinaPripojenie nového odberného zariadenia0,0€3.9.20193.9.2019Dom smútku
Zmluva o pripojení zariadeniaStredoslov. distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 ŽilinaPripojenie nového odberného zariadenia0,0€3.9.20193.9.2019Ihrisko FK
Zmluva o dodaní tovarovGAYA, s.r.o., P.O.Hviez-doslava 23/B, 036 01 MartinDodanie bezdrôto- vých bodov6000,0€26.9.201926.9.2019Wifi v obci
Zmluva o Munici- pálnom úverePrima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 ŽilinaDodatok č.10,0€18.10.201918.10.2019Zmena podmie- nok úveru
Zmluva o poskyto- vani služiebBrantner Fatra s.r.o. Robotníc- ka 20, 036 01 MartinZber, pre- prava a zneškod- nenie odpadov25231,14€25.10.201925.10.2019Odvoz odpadu
Zmluva o zriadení ZMELT Manage- ment Company Slovakia s.r.o, Vajnorská 171/A, 831 04 BratislavaKolektívny systém Eltma0,0€4.11.20194.11.2019Zber pneuma- tík
Rámcová zmluva o nakladaní s komun. odpadmiBrantner Fatra s.r.o. Ul. Robot- nícka 20, 036 01 MartinNakladanie s komun. a staveb. odpadmipodľa objemu11.12.201911.12.2019Vývoz odpadu
Zmluva o združení fin. pro- striedkovObec Košťany nad TurcomNákup zariadenia v ŠJ ZŠ Košťany nad Turcom188,02€19.12.201919.12.2019Umývač- ka riadu