Zmluvy - Rok 2019

Zmluva (názov a pdf formát) Identif. účast. zmluvyPopis predm. zmluvyHodnota predm. zmluvyDátum uzavr. zmluvyDátum zverej. zmluvyOznač. nehn.
Zmluva o poskytnu- tí dotácie od MVSRMVSR, Pribinova 2, 812 72 BratislavaPoskytnutie dotácie30000,00€10.1.201910.1.2019Prístavba HZ
Zmluva o dodávke ovocia, zeleniny a vyrobkov z nichLUNYS, s.r.o., Vodárenská 2011/38, 058 01 PopradProgram "Školské ovocie"Podľa dodaného objemu15.4.201915.4.2019Ovocie a zelen. do MŠ
Zmluva o poskytnu- tí dotácie od DPO SRDPO SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3Poskytnutie dotácie3000,00€10.5.201910.5.2019MTV DHZO
Zmluva o poskytnu- tí NFPMDV SR, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava Poskytnutie NFP5700,00€8.7.20198.7.2019Wifi pre Teba
Licenčná zmluvaTOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, 900 31 StupavaZverejňovanie cintorínov na webovom portáli10,08€16.7.201916.7.2019Cintorín Trebos- tovo