Mapka cintorína obce Trebostovo


Od 15.4.2011 je na webe dočasne sprístupnená mapka cintorína obce Trebostovo. Cintorín sa dá vyhľadať podľa názvu obce, alebo konkrétne hrobové miesto podľa názvu obce a mena zomrelého. Linku na príslušnú webovú stránku nájdete na tomto odkaze.