Marec 2011

Allianz - poistka  
Asseco - program do PC  
Brantner - vývoz smetí a separ.odpadu  
COOP Jednota - jedáleň MŠ  
Dopravex - posyp ciest  
IVES - program do PC  
KV - mont. a oprava ver. osvetlenia  
SAD - autobus pre deti ZŠ  
Spol. stav. úrad - náklady 2010  
Spoma - zabezpečenie budovy OcÚ  
SPP - zálohová platba  
SSE - zálohová platba  
T-Com - pev. linka MŠ  
T-Com - pev. linka OcÚ  
T-mobile - mobilný telefón   
Turvod - vodné