Zmluvy - Rok 2020

Zmluva (názov a pdf formát) Identif. účast. zmluvyPopis predm. zmluvyHodnota predm. zmluvyDátum uzavr. zmluvyDátum zverej. zmluvyOznač. nehn.
Zmluva o poskyto- vaní reklam. služiebTERACOM, s.r.o., Košťany nad Turcom 416, 038 41 Košťany nad TurcomPoskytova- nie reklamných služieb1200,00€19.2.202019.2.2020Reklama na šport. poduja- tiach
Kúpna zmluvaCOOP JEDNOTA MARTIN, spotrebné družstvo, Ul. SNP 136, 039 17, Turčianske TepliceKúpa nehnuteľ- ností5402,35€1.4.20201.4.2020Parcely č. 329/1, 392/1
Zmluva o poskytnu- tí dotácie od DPO SRDPO SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3Poskytnutie dotácie3000,00€5.5.20205.5.2020MTV DHZO
Zmluva o aktualizácii programovTOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/258, 900 31 StupavaProgram WinCITY35,00€1.6.20201.6.2020Program cintorin
Dodatok k zmluveSlovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 BratislavaVerejná telefónna služba30,00€1.7.20201.7.2020Biznis linka L
Zmluva v poskyt. služieb v oblasti ver. obstaráva- niaEuroPro Slovensko, n.o., Na kopci 652/3, 010 01 ŽilinaPríprava verejného obstarávania500,00€14.7.202014.7.2020Verejné osvetle- nie obce
Zmluva o poskytovaní dôveryhod- nej službyBROS Computing, s.r.o., Zádubnie 169, 010 03 ŽilinaVydávanie certifikátov256,80€11.8.202011.8.2020KEP
Zmluva o zabezpe- čení dopravySAD Žilina,a.s., Košická 2, 010 65 ŽilinaPrevádzka školskej autobusovej linky220,00 €10.8.202010.8.2020Trasa Trebos- tovo - Žabo- kreky a späť
Zmluva o dodávke plynuSPP ,a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 BratislavaDodatok č.002podľa dodaného objemu18.8.202018.8.2020Výhodne kombi 24
Zmluva o dieloSSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 ŽilinaRozšírenie sústavy verejného osvetlenia39480,0€9.9.20189.9.2018Ulica Za suchou pílou
Rámcová dohodaLAMRON, s.r.o., J.Goliana 37, 036 01 MartinDodávka ovocia, zeleniny, potravín a drogériePodľa dodaného objemu10.9.202010.9.2020ŠJ MŠ Trebos- tovo