Aj takto sa dá tráviť čas počas Pandémie COVID -19


Voľný čas a chránenie si zdravia navzájom sú symbolom dnešných dní. Obyvatelia si pomáhajú aj tým, že nezištne šijú ochranné rúška nielen pre svojich najbližších, ale aj širšiu verejnosť. Najaktívnejšia v tomto smere bola pani Monika Petrovičová, ktorá hneď v úvode tohto ťažkého obdobia ušila nezištne niekoľko desiatok rúšok pre našich seniorov. Boli im všetky bezplatne rozdané.
Veľké ďakujem patrí aj partii mladých ľudí v Trebostove. Rozhodli sa využiť svoje voľné dni počas pandémie na ušľachtilú vec , začali čistiť okolie obce Trebostova a zozbierali odpadky. Prestali prehliadať nezodpovednosť ostatných, ktorí odpad narobili, a poobzerali sa okolo seba a začali čistiť.

Sme hrdí, že mládež u nás je pracovitá a zapája sa do života v obci aj týmto spôsobom. Ďakujeme a veríme, že príklad si zoberú aj viacerí a budú sa snažiť udržať poriadok a urobiť našu obec ešte krajšou.
Naši mladí: Patrícia Buociková, Maroš Krkoša, Soňa Sobkuliaková a Adam Mičko.

      

Ďakujeme Vám!
                                                                                  Ivan Trimaj
                                                                                starosta obce