Súhrnná správa k zákazke: "Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci obce"


Súhrnnú správu k zákazke: "Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci obce", zverejnenú na ÚVO nájdete na tomto odkaze.