Ďakujem sused ...


Aj naša obec sa zapojila do projektu „Ďakujem sused“. Za jeho realizáciou stojí občianske združenie METRO z Martina. Ako nám vysvetlil riaditeľ tohto združenia pán Matej Bórik, jedná sa o inštalovanie verejných knižničiek vo forme drevených búdok. Jej slávnostné sprístupnenie bolo 6.10.2020. Je umiestnená na budove hasičskej zbrojnice, takže je ľahko prístupná pre všetkých obyvateľov našej obce. Každý si môže prísť do „búdky“ požičať nejakú knižku a po jej prečítaní ju buď vráti, alebo vymení za inú. Dúfame, že aj toto prispeje k ďalšiemu rozšíreniu aktivít v rámci susedskej komunity v obci.

Ako povedal pán starosta Ivan Trimaj, v jej blízkosti by malo ešte dôjsť k osadeniu lavičiek a drobným parkovým úpravám.