Pocitový chodník v MŠ


V areáli našej MŠ bola pre deti zrevitalizovaná plocha na dvore, za finančnej podpory Nadácie KIA Engrant. Do novovybudovaného záhončeka rodina Martinčeková zasadila zaujímavé rastliny a vybudovala pocitový chodník, ktorý umožní našim deťom poznávať rôzne povrchy po ktorých chodíme. Pri pobyte vonku tak deti môžu objavovať nepoznané a rozšíriť si svoje základné vedomosti.
Ďakujeme všetkým zainteresovaným.