Mikuláš 2021


Tak sme sa aj tohto roku dočkali Mikuláša. Zastavil sa v našej obci aj so svojou družinou v sobotu doobeda. Keďže meral ďalekú cestu, dobre mu padlo oddýchnuť si a popočúvať pred domami krásne básničky a pesničky, ktoré si pre neho naše detičky pripravili. On ich za to obdaroval balíčkami a všetci tak spolu strávili krásne a nezabudnuteľné chvíle.