Zmluvy - Rok 2022

Zmluva (názov a pdf formát) Identif. účast. zmluvyPopis predm. zmluvyHodnota predm. zmluvyDátum uzavr. zmluvyDátum zverej. zmluvyOznač. nehn.
Dodatok č.1 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úraduObec Košťany nad Turcom, 038 41 Košťany nad TurcomZriadenie spoločného obecného úradu8.3.20228.3.2022Spoločný stavebný úrad
Zmluva o dodaní tovarowGAYA, s.r.o., P.O.Hviezdo- slava 23B, 036 01 MartinDodanie bezdrôt. prístupo- vých bodov na verej. priestran- stve v rámci obce Trebostovo6000,00 €19.4.202219.4.2022Wifi v obci
Rámcová kúpna zmluvaMäsovýroba, s.r.o., Sklabiňa 36, 038 03 SklabiňaDodanie mäsa a mäsových výrobkovpodľa objemu23.5.202223.5.2022Mäso do MŠ
Zmluva o poskytnu- tí dotácie od DPO SRDPO SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3Poskytnu- tie dotácie3000,00€3.6.20223.6.2022MTV DHZO
Nájomná zmluvaBranislav Badík, Piesky 103/50, 038 41 TrebostovoPrenájom pozemku30,00 €22.6.202222.6.2022EKN č.425
Kúpna zmluvaZuzana Kučírková, Piesky 203/39, 038 41 TrebostovoKúpa pozemku1320,00 €6.7.20226.7.2022Par. C, č.429/15
Zmluva o zabezpe- čení dopravySAD Žilina,a.s., Košická 2, 010 65 ŽilinaPrevádzka školskej autobu- sovej linky220,00 €16.8.202216.8.2022Trasa Trebos- tovo - Žabo- kreky a späť
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvyTURVOD,a.s., Kuzmányho 25, 036 80 Martin Prevádzka verejnej kanalizácie20.9.202220.9.2022Kanali- zácia
Zmluva o Municip. úvere č. 16/006/18Prima banka Slonemsko, a.s., Hodžova 11, 010 11 ŽilinaDodatok č.49757,69€7.10.20227.10.2022Most pri MŠ
Zmluva o bežnom účte na dotácieVÚB,a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava 25Bežný účet VÚB na dotáciepodľa cenníka VÚB12.12.202212.12.2022Dotácia na kanali- záciu
Zmluva o poskytnutí IR ÚPVS Registra- túraTOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/258, 900 31 StupavaProgram WinCITY264,00€14.12.202215.12.2022EO, Dane, Odpady, Registra- túra.
Zmluva o aktualizá- cii progra- movTOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/258, 900 31 StupavaProgram WinCITY414,00€14.12.202215.12.2022EO, Dane, Odpady, Registra- túra.
Zmluva o dotácii z environ- mentál- neho fonduEnvironmen- tálny fond, Nevädzová 806/5, 821 01 BratislavaVýstavba kanalizácie 3000000€21.12.202221.12.2022Kanali- zácia v obci