Deti v materskej škole majú vynovené detské ihrisko


Občianske združenie Podkovička v spolupráci s vedením materskej školy sa zapojilo do grantového programu Nadácie Slovenskej sporiteľne Euro k euru. Cieľom projektu „Vytvorme deťom krásne prostredie ...“ bolo prispieť k rekonštrukcii detského ihriska v materskej škole.

Zo získaných finančných prostriedkov bol zakúpený drevený domček so šmýkačkou spolu s hojdačkami a lanom na lezenie. Riaditeľka Materskej školy v Trebostove ďakuje Nadácii Slovenskej sporiteľne za to, že prispela k rekonštrukcii exteriéru v materskej škole a v konečnom dôsledku aj k skultúrneniu a spríjemneniu prostredia materskej školy.

Veľké poďakovanie patrí sponzorom a všetkým rodičom našich detí, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli pri záverečnej fáze realizácie detského ihriska.

Bez ich pomoci, podpory a spolupráce by sme nemohli dokončiť to, čo sme začali.

Ešte raz všetkým zúčastneným srdečne ďakujeme!

Pavlína Vaňková, riaditeľka materskej školy.