Október - mesiac úcty k starším


Po nútenej dvojročnej prestávke, sme v stredu 12.10.2022 opätovne pripravili stretnutie seniorov našej obce v priestoroch Kultúrneho domu. Okrem tradičných darčekov a pohostenia, si naši seniori vypočuli prednášku Mgr. Anny Lalíkovej z EDU Ľubochňa, ktorá im atraktívnym spôsobom urobila prednášku na tému "Diabetes vo vyššom veku a čo s ním". Prednáška sa tešila veľkému záujmu prítomných.

Po jej skončení sa program uberal tradičným spôsobom, vystúpením žiakov našej Materskej školy a Žabokreckej základnej školy, kde chodia naši najmenší školáci.

Kultúrny program, trvajúci takmer hodinu mal veľký ohlas a záujem prejavili aj rodičia, resp. starí rodičia, bývajúci mimo Trebostovo. Sála KD bola zaplnená do posledného miesta, čo je dobrým príkladom toho, že po nútenej Covidovej prestávke sa kultúrny život v našej obci podarí obnoviť. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa príprave tohoto podujatia venovali.