Výzva na predloženie návrhov na ocenenie za aktívne občianstvo a ľudskosť 2022 v Žilinskom kraji

Výzvu na predloženie návrhov na ocenenie za aktívne občianstvo a ľudskosť 2022 v Žilinskom kraji nájdete na tomto odkaze.