Komunálne voľby 2022 - ako sme volili


Starostu obce:
1. Ivan Trimaj, 177 platných hlasov

2. Mariana Buociková Mgr, 82 platných hlasov
3. Michaela Zimanová Mgr.,PhD. 65 platných hlasov

Poslancov Obecného zastupiteľstva:
1. Mária Juríková 184 platných hlasov
2. Veronika Sobkuliaková 163 platných hlasov
3. Peter Martinček Ing. 162 platných hlasov
4. Tomáš Sobkuliak 155 platných hlasov
5. Jaroslav Buocik(vodoinšt.) 135 platných hlasov

6. Jaroslav Pavlík 121 platných hlasov
7. Milan Maček 100 platných hlasov
8. Jaroslav Buocik(elek.inšt.) 92 platných hlasov
9. Božena Záborská 88 platných hlasov
10.Ľubomír Blahušiak 29 platných hlasov

Obecné zastupiteľstvo bude pracovať v 5 člennom zložení.

V Trebostove 29.10.2022

Ivan T r i m a j
starosta obce