Vianočná guľa - súťaž pre MŠ


Materská škola Trebostovo sa zapojila do Vianočnej výzvy pre materské školy v Turci. Úlohou detí a ich pani učiteliek bolo vytvoriť originálnu vianočnú guľu. Spomedzi všetkých zapojených materských škôl naša vianočná guľa získala najviac hlasov, čo jej zabezpečilo 1.miesto v súťaži. Veľmi pekne ďakujeme všetkým, ktorí našim šikovným deťom poslali hlas, bolo ich neúrekom.

Poďakovať treba aj všetkým pani učiteľkám, ktoré spolu s pani riaditeľkou našej MŠ vedú deti k samostatnej tvorivosti a aktívne sa zapájajú do mnohých programov či súťaží. V spolupráci s rodičmi a priateľmi MŠ prináša takáto aktivita aj očakávané víťazstvo.
Našu víťaznú vianočnú guľu si môže verejnosť pozrieť v priestoroch Turčianskej knižnice v Martine, kde bude vystavená od 15.12.2022 do 15.01.2023.