90 - ročná jubilantka v našej obci


Rodina oslávenkyne pani Kubindovej týmto ďakuje vedeniu obce Trebostovo a jej starostovi, že pogratulovali našej prastarej mame k jej sviatku.