Otvorenie nového detského ihriska

Publicita PRV Detské ihrisko Trebostovo

Usilovná práca dlhoročných poslancov a Obecného úradu Trebostovo priniesla ďalšie výsledky. V obci bolo dokončené a odovzdané do užívania túžobne očakávané detské ihrisko, ktoré nám za finančnej podpory z PPA vybudovala firma Brano, s.r.o. Valča. Ďakujem poslancom, ktorí ma v minulom volebnom období podporili a pomohli s prípravami na vybudovanie priestorov pre detské ihrisko.

Verím, že vďaka kvalitnej práci zamestnancov dodávateľskej firmy bude ihrisko spoľahlivo slúžiť našim najmenším a prajem im veľa zábavy a šťastných úsmevov pri využívaní všetkých herných prvkov, ktoré sa v tejto etape inštalovali.

Ivan Trimaj