Vysvätenie kríža na Čerenci


V nedeľu 9. júla 2023 bol na Čerenci Ekumenickou bohoslužbou vysvätený kresťanský kríž. Tejto úlohy sa zhostili tak predstavitelia Evanjelickej cirkvi a.v., ako aj Rímskokatolíckej cirkvi. V našej obci spolunažívajú všetci veriaci v dobrých vzťahoch, o čom svedčí aj táto spolupráca cirkevných predstaviteľov pri slávnostnom obrade. Nech sa kríž stane symbolom dobrého života v obci a všetkým, ktorí to potrebujú prináša útechu a nádej, ako aj povzbudenie do ďalšieho života.

Výnimočnú atmosféru veľmi vhodne doplnil Blatnický spevokol, ktorým ďakujeme za krásne vystúpenie.

Pozemkovému spoločenstvu Trebostovo, ako aj všetkým ostatným organizátorom ďakujeme za prežité chvíle v duchu lásky a spolupatričnosti.