Návšteva Jeseníka nad Odrou


V sobotu 22.júla 2023 sa členovia nášho FK Trebostovo a jeho priaznivci zúčastnili výletu do družobnej obce Jeseník nad Odrou na Morave. Návšteva bola spojená s oslavami 75. výročia založenia TJ Slavoj Jeseník nad Odrou. Po srdečnom privítaní sa naša skupina vybrala na výlet na novú vyhliadkovú vežu v okolí. Z jej vrcholu boli krásne výhľady na okolité obce. V poobedňajších hodinách sa konalo priateľské futbalové stretnutie medzi našim FK a ich TJ Slavoj.

Večer sme si ešte spolu posedeli, podebatovali, vymenili navzájom skúsenosti a zabavili sa na diskotéke, organizovanej v rámci osláv. Pri rozlúčke predstavitelia obcí, ako aj vedení futbalových klubov dohodli, že na budúci rok, kedy bude oslavovať naše FK Trebostovo 70. výročie založenia, opätujú nám návštevu Moraváci. Ďakujeme všetkým organizátorom akcie na obidvoch stranách a tešíme sa na budúce stretnutie.