Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku Trebostovo vo voľbách do NS SR 30.9.2023