Výzva pre občanov na zabezpečenie potravy pre domáce zvieratá a kuchynského odpadu