Október - mesiac úcty k starším


Vo štvrtok 26.10.2023 sa v priestoroch kultúrneho domu konalo už tradičné stretnutie seniorov našej obce. Okrem malých darčekov a pohostenia si seniori vypočuli prednášku pracovníka organizácie Samaritán Martin o možnostiach poskytovania opatrovateľskej služby a dopravy imobilných občanov. Všetky tieto informácie boli veľmi zaujímavé a užitočné. Ďalej program pokračoval vystúpením našich škôlkárov, ako aj žiakov ZŠ Žabokreky.

Všetci chceli vystúpením potešiť svojich starých rodičov a blízkych a zároveň im poďakovať za ich lásku a opateru, ktorú im aj v pokročilom veku venujú. Domov tak všetci odchádzali v dobrej nálade a s hrejivým pocitom na srdci.

Ďakujeme pani učiteľkám, ako aj ostatným organizátorom tejto úspešnej akcie.