Príchod Mikuláša


Adventný čas sme aj v Trebostove začali príchodom Mikuláša a jeho družiny. Predtým si mohli všetci pozrieť vianočné trhy a kúpiť nejakú maličkosť. Deti našej MŠ pripravili bohatý program na privítanie vzácnych hostí. Potom už nasledovala netrpezlivo očakávaná udalosť, obdarovanie detí za ich celoročné úsilie. Keďže Mikuláš doniesol veľkú zásobu balíčkov, mohol urobiť radosť všetkým prítomným deťom.

Nebolo to však zadarmo, okrem úprimnej odpovede, boli sme dobré, každé dieťa zarecitovalo, alebo zaspievalo svoju básničku, či pesničku.

Po úspešnom rozdaní darčekov nasledovala detská diskotéka, ktorá mala mnoho tanečníkov a veľký ohlas.

Ďakujeme všetkým organizátorom za prípravu takejto peknej akcie.