Menovanie zapisovateľa OVK v obci Trebostovo pre voľby do EP 2024