Zápis detí do MŠ Trebostovo v školskom roku 2024/2025