70.výročie futbalu v Trebostove

Za prítomnosti futbalistov partnerskej obce Jeseník nad Odrou sme si pripomenuli krásne 70. výročie organizovaného futbalu v Trebostove. Po exibičnom zápase ktoré odohrali naše prípravky U11 a U13 prebehlo ocenenie zaslúžilých a najaktívnejších členov nášho FK, ktorí sa podieľali na jeho dobrom chode v uplynulých desaťro- čiach. Ocenení si prevzali ďakovný list starostu obce, čestné uznanie od vedenia FK Trebostovo a čestné uznanie od nestorov turčianskeho športu v Martine.

Oslavu prišiel pozdraviť aj p. Borcovan, funkcionár Turčianskeho futbalového zväzu. V slávnostnej atmosfére sa uskutočnil priateľský zápas medzi FK Trebostovo a Slavoj Jeseník nad Odrou,s výsledkom 5:2. Oslavy pokračovali za bohatej účasti fanúšikov a priaznivcov trebostovského futbalu letnou tanečnou zábavou a nočnou diskotékou.

Po spracovaní obrazového materiálu zverejníme aj videozáznam z akcie.