Oslavy 750.výročia obce


Milí spoluobčania,
v prvom rade sa Vám chcem poďakovať, že ste sa v sobotu 14.7.2012 v takom veľkom počte zúčastnili osláv pri príležitosti 750. výročia prvej písomnej zmienky    o našej obci. Ukázali ste tým, že Vám záleží na jej živote a viete pre obec nielen pracovať, ale viete s ňou aj oslavovať.

Podľa počtu hostí, ktorí nás pri tejto príležitosti navštívili a zablahoželali nám, môžeme mať právom pocit, že aj iným na nás záleží a patríme do veľkej „turčianskej rodiny“.

Obzvlášť som rád, že naše pozvanie prijali aj predstavitelia štátu, reprezentovaní poslankyňou Národnej rady SR pani PhDr.Evou Hufkovou, predstavitelia Žilinského samosprávneho kraja, a to pán podpredseda Ing.Jozef Štrba a pán Mgr.Branislav Zacharides, ktorí prečítali posolstvo aj od predsedu VÚC pána Ing.Juraja Blanára, ako aj zástupca ZMOT-u, pán Ján Lukáč, ktorý našim občanom odovzdal pozdrav od jeho predsedu pána Mgr. art. Andreja Hrnčiara. Pozdraviť nás prišiel aj riaditeľ RVC v Martine pán PhDr.Dušan Gallo a v neposlednom rade aj starostovia okolitých obcí Trnovo, Turčiansky Peter, Košťany nad Turcom, Žabokreky, Necpaly, Belá-Dulice a Bystrička, za ktorých spoločne vystúpila pani Mgr.Anna Hlinková, starostka Koštian nad Turcom.

Potešila nás však aj účasť mnohých našich rodákov, ktorí v našej obci už síce nežijú, ale spolu s nami si zaspomínali na jej lepšie aj horšie časy. Spomienkou na túto významnú udalosť bude aj ocenenie Zlatý Litteras Memoriales,, ktoré sme dostali z rúk podpredsedu Žilinského VÚC.

Veľké poďakovanie patrí aj nášmu „obnovenému“ ženskému spevokolu, ktorý svojim vystúpením ukázal, že hodnotné veci nestrácajú na svojej kvalite ani po dlhých rokoch.

O kultúrne vystúpenie sa úvodnou básňou postarala pani Mgr.Jana Chvojková, hudbou a piesňami pani Oľga Wagnerová so svojimi hosťami a do tanca vyhrávala hudobná skupina Progres. Aj my sme sa snažili prispieť k výročiu našej obce hmatateľnou spomienkou, ktorú predstavovalo vydanie prvej ucelenej publikácie o Trebostove, ako aj dekoratívnymi šáločkami s erbom našej obce. Pevne verím, že všetci, ktorí ste sa osláv zúčastnili, odchádzali ste s dobrou náladou a príjemnými pocitmi. Takže ešte raz: „Všetko najlepšie Trebostovu a všetkým jeho občanom, krásne narodeniny!“

                                                                                  Ivan Trimaj
                                                                                starosta obce
                  Príhovor poslankyne Národnej rady SR PhDr.Evy Hufkovej                        Odovzdávanie ocenenia Zlatý Litteras Memoriales      Spoločné rozkrojenie torty z VÚC Žilina predstaviteľmi štátu a samosprávySlávnostný nástup Dobrovoľných hasičských zborov z Trebostova a okolitých obcí