Videá - 750.výročie obce Trebostovo


( Použiť prehliadače - Internet Explorer 9, Mozilla Firefox, Google Chrome )

Reportáž odvysielaná na TVTuriec - 4min.21s.

Videozáznam celého priebehu osláv - 45min.40s.

Videozáznamy sú na obecnom úrade k dispozícii aj na DVD nosičoch.