Námetové cvičenie dobrovoľných hasičských zborov


V stredu 29.8.2012 sa v blízkosti našej obce uskutočnilo námetové cvičenie DHZ okrskov Košťany nad Turcom a Príbovce, za účinnej spolupráce OV DPO a OR HaZZ Martin. Cvičenie bolo zamerané na zdolávanie lesných požiarov v strmom teréne s potrebou zabezpečenia dodávky vody na veľkú vzdialenosť.

Cvičenia sa zúčastnilo veľké množstvo členov DHZ a podľa záverečného vyhodnotenia malo veľký úspech a splnilo poslanie.
Cvičenia podobného druhu sú v tomto suchom období veľmi dôležité a prinášajú mnoho praktických skúseností všetkým zúčastneným.