Objednávky - Rok 2012

Identif. údaj objednávky Popis objedn. plneniaCelková hodnota objedn. plneniaIdentif. zmluvyDátum vyhotov. objedn.Identif. údaje dodávat.Údaje o FO, ktorá objedn. podpísala
č.1/2012 Tiodhŕňanie snehupodľa množstva odhrnut. snehurok 2012Polet, s.r.o. Trebostovo 144, 038 41 Košťany nad TurcomIvan Trimaj starosta obce
č.2/2012 Tiposýpanie ciest posypovým materiálompodľa potreby posypu rok 2012DOPRAVEX Brzák Ivan, Príbovce 175, 038 42 MartinIvan Trimaj starosta obce
č.3/2012 Tivývoz komunál. odpadupodľa množstva odpadu rok 2012Brantner Fatra, s.r.o. Robotnícka 20, 036 01 MartinIvan Trimaj starosta obce
č.4/2012 Tivyprac. znaleckého posudku50,-€29.3.2012Peter Ďurkovič 038 11 Belá-Dulice 76Ivan Trimaj starosta obce