Vianočná besiedka v materskej škole


Znovu prichádzajú Vianoce so svojim tajomným čarom, s tichou radosťou, s atmosférou, ktorá dýcha sviežou smrečinou, šíri v ľuďoch dobrotu a oživuje túžbu po vnútornom pokoji. Vianoce sú o udalosti, o dieťati, o zážitku pastierov pri mestečku Betleheme, o svetle za tmavej noci. Vianoce sú o skutočnej príhode, ktorá sa stala pred viac ako 2000 rokmi a siaha až k nám.

V pondelok 17.12.2012 zavládla v materskej škole vianočná atmosféra. Deti si pre svojich najbližších pripravili krásnu dramatizáciu udalosti, ktorá sa stala pred mnohými rokmi.

Na besiedke nemohli chýbať Mikuláš s čertom. Predstavenie detí sa im veľmi páčilo a nezabudli ich odmeniť malou sladkosťou.

Rodičom, deťom a príbuzným prajeme požehnané Vianoce, aby do ich sŕdc vstúpil najkrajší dar, ktorý prináša betlehemské dieťa: pokoj v duši, lásku a odpustenie.

                                                                          Kolektív materskej školy