Návrh výstavby drevín pri potoku na ulici Piesky


Duglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii ) nebola veľmi vhodným stromom na výsadbu pri trebostovskom potoku. Duglaska pochádza zo Severnej Ameriky a po sekvoji vždyzelenej je druhým najvyšším ihličnatým stromom. Dosahuje výšku až 75 metrov. Preto navrhujeme po výrube duglasky vysadiť listnaté stromy. Konkrétne domáce druhy drevín, ktoré zapadnú do daného prostredia. A to svojim habitusom ale aj nárokmi na dané stanovisko.

Preto navrhujeme výsadbu nasledujúcich drevín:

JASEŇ ŠTÍHLY (Fraxinus excelsior) – jaseň je vysadený pri trebostovskom potoku v dolnej časti obce. Rastie v priesakových pôdach, preto by bol vhodným stromom na novú výsadbu pri potoku.

BREZA PREVISNUTÁ (Betula pendula) – pri brehu trebostovkého potoka sa začala z náletov rozširovať samostatne. Patrí medzi pionierske dreviny, vyskytuje sa na rúbaniskách, je nenáročná a zaujimavá svojim habitusom a jesenným sfarbením.

VŔBA BIELA (Salix alba) – tvorí súčasť brehových porastov

JAVOR HORSKÝ, JAVOR MLIEČNY (Acer sp.) – rozšírené v rôznych listnatých spoločenstvách. Patria medzi stromy, ktoré sa dožívajú vyššieho veku. V obci Trebostovo je rozšírený hlavne javor horský.

Ďalšie dreviny na výsadbu: napr. jarabina oskorušová, jelša lepkavá                                                 Vypracoval: Ing. Erika Chudziaková