1.miesto v ankete Kniha Turca 2012


Piaty ročník ankety Kniha Turca, ktorou sa v Turci mapujú knihy vydané v turčianskom regióne, alebo od autorov, ktorí sú s Turcom spätí, sa hlasovaním skončil minulý týždeň. Knihy, ktoré vyšli v minulom roku, mohli do ankety nominovať autori, zostavovatelia, redaktori, vydavatelia, alebo aj samotní čitatelia.

Spolu súťažilo 18 titulov. V kategórii odborná literatúra pre deti a dospelých zvíťazila naša monografia Trebostovo 1262, ktorá bola vydaná minulý rok pri príležitosti 750 výročia prvej písomnej zmienky o obci Trebostovo.Spolu dostala 207 hlasov. Slávnostné vyhodnotenie ankety bolo v utorok 23.4.2013 v Turčianskej knižnici.

Aj touto cestou ďakujem všetkým spoluautorom a podporovateľom za pomoc a spoluprácu. Kniha výrazne prispela k zviditeľneniu a propagácii našej obce.

                                                                                  Ivan Trimaj
                                                                                starosta obce