Október - mesiac úcty k starším


Dňa 23.10.2013 sa už tradične uskutočnilo stretnutie našich seniorov v priestoroch obecného úradu, kde okrem slávnostného príhovoru starostu obce a pohostenia spolu s darčekovou poukážkou, bolo aj divadelné predstavenie ochotníkov z obce Belá-Dulice, ktorí nám zahrali komédiu Dobre platená prechádzka.

Divadelného predstavenia sa zúčastnili nielen miestni seniori, ale aj ďalší obyvatelia našej obce.