Ocenenie pre pani Martu Haštovú "in memoriam"


Pri príležitosti 60. výročia založenia osvety v Turci starosta obce Trebostovo navrhol oceniť pani Martu Haštovú za jej dlhoročný prínos k rozvoju osvety a kultúrno-spoločenského života v obci. Po celý svoj produktívny život pracovala s mládežou, nielen ako učiteľka prírodopisu a chémie, ale aj ako organizátorka recitačných a kultúrnych akcií v obci.

Zúčastňovala sa aj na občianskych obradoch a najmä pohreboch. Jednoducho sa bez nej nezaobišla žiadna slávnosť a podujatie poriadané v obci. Bola to osobnosť s veľkou charizmou. Ďakovný list prebral za ocenenú na oslave 60. výročia založenia osvety v Turci 24.10.2013 v SKD v Martine jej syn.