Uznesenie vlády SR č. 207/2020 - rozšírenie Núdzového stavu


Uznesenie vlády SR č. 207/2020 - rozšírenie Núdzového stavu nájdete na tomto odkaze.

 

Rady a odporúčania pre seniorov


Krátke rady a odporúčania pre seniorov nájdete na tomto odkaze.

 

ZATVORENIE MŠ Trebostovo


Bližšie informácie o zatvorení MŠ Trebostovo nájdete na tomto odkaze.

 

ZATVORENIE ZŠ Košťany nad Turcom


Bližšie informácie o zatvorení ZŠ Košťany nad Turcom nájdete na tomto odkaze.

 

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe


Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe nájdete na tomto odkaze.

 

Nariadenia a verejné vyhlášky ohľadom koronavírusu

ZRUŠENÉ - Pozvánka na zhromaždenie členov PS Chlebec a spol.


Pozvánku na zhromaždenie členov PS Chlebec a spol. nájdete na tomto odkaze.

 

ZRUŠENÉ - Pozvánka na zhromaždenie členov Urbáru Trebostovo


Pozvánku na zhromaždenie členov Urbáru Trebostovo nájdete na tomto odkaze.

 

Informácie o koronavíruse

Odovzdanie nového vozidla pre DHZ Trebostovo


Rok 2020 je rokom 130. výročia vzniku DHZ Trebostovo. Po odovzdaní prístavby rozšírenej hasičskej zbrojnice je druhým darčekom k okrúhlemu výročiu nové vozidlo Iveco Daily, vybavené kvalitnou hasičskou technikou. Slávnostné odovzdanie do rúk našim hasičom sa uskutočnilo 24. februára 2020 v Žiline za prítomnosti ministerky vnútra SR Denisy Sakovej. Veríme, že to podporí kvalitu činnosti nášho hasičského zboru a bude slúžiť dlhé roky iba na cvičenia.

Syndikovať obsah