Zoznam registrovaných kandidátov


Bližšie informácie o zozname registrovaných kandidátov do miestnej samosprávy v obci Trebostovo nájdete na tomto odkaze.

 

Voľby do orgánov miestnej samosprávy 2018


Bližšie informácie o voľbách do miestnej samosprávy v obci Trebostovo nájdete na tomto odkaze.

 

Zapisovateľ miestnej a okrskovej volebnej komisie v obci Trebostovo


Bližšie informácie o zapisovateľovi miestnej a okrskovej volebnej komisie v obci Trebostovo nájdete na tomto odkaze.

 

Návšteva obce Jeseník nad Odrou


Spolupráca s partnerskou obcou Jeseník nad Odrou na Morave, napísala svoju novú stránku. Keďže sme pred pár rokmi nadviazali aj na dlhoročnú spoluprácu v oblasti futbalu, nemohli sme ani tento rok chýbať na ich oslavách 70. výročia vzniku TJ Slavoj Jeseník nad Odrou Zástupci obce a naši futbalisti - muži a prípravka, sa 30.6.2018 zúčastnili futbalového turnaja organizovaného pri tejto príležitosti.

Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska bez elektronickej aukcie na uskutočnenie stavebných prác : „Trnovo, Trebostovo, Turč. Peter – kanalizácia, aktivita 2 - Trebostovo“.

Územný plán obce - Zmena a doplnok č.2

Deň matiek


Pri príležitosti Dňa matiek sa aj tohto roku uskutočnilo v pondelok 14.5.2018 obľúbené vystúpenie detí z MŠ Trebostovo a ZŠ Žabokreky. Vystúpenie, v ktorom detičky chceli svojimi básničkami, pesničkami a hudobnými číslami poďakovať svojim mamičkám, ale aj oteckom, za ich lásku a starostlivosť, sa už tradične stretlo s veľkým záujmom oboch rodičov a starých rodičov. Po úspešnom vystúpení boli všetci účinkujúci odmenení sladkou odmenou.

Stavanie mája


V predvečer 1. mája sa uskutočnilo tradičné stavanie mája aj v Trebostove. Za spolupráce OcÚ, DHZ a Únie žien Trebostovo, bol postavený krásny vysoký máj, ktorý je venovaný všetkým dievčatám a ženám z našej obce. Hasiči sa postarali o bezpečné „chlapské“ práce a členky Únie žien pripravili vynikajúci guláš. Tejto tradície sa zúčastnili aj mnohí obyvatelia našej obce a svojimi piesňami a dobrou náladou z toho spravili prekrásny letný večer.

Stolnotenisový turnaj


Na stolnotenisovom turnaji o Pohár starostu obce Trebostovo, ktorý sa konal v sobotu 24.3.2018, prevládali hlavne mladí športovci. Po zaujímavých zápasoch, boli ocenení piati súťažiaci:
1. Dominika Dvorská
2. Karin Dvorská
3. Samuel Stráňay
4. Adam Mičko
5. Kristína Jančeková

Zápis detí do Materskej školy Trebostovo na školský rok 2018/2019


Bližšie informácie o zápise detí do Materskej školy Trebostovo na školský rok 2018/2019 nájdete na tomto odkaze.

 

Syndikovať obsah