Letné športové hry samosprávy Turca


Dňa 23. júna 2017 sa za účasti mnohých starostov, poslancov a pracovníkov OcÚ, v našej obci uskutočnili Letné športové hry samosprávy Turca. Okrem zaujímavého programu, bolo pre účastníkov pripravené aj bohaté pohostenie a veríme, že si každý vybral to svoje a strávil u nás príjemný letný deň. Ako poďakovanie za zorganizovanie akcie dostal starosta obce od ZMOTu spomienkový pohár.

100 rokov pani Anny Jankovičovej


Naša spoluobčanka, pani Anna Jankovičová, sa dňa 9.6.2017 dožila krásneho životného jubilea 100 rokov. Keďže celý svoj život prežila v našej obci a bola svojim prístupom k životu a ľuďom pre mnohých vzorom, nemohli sme na ňu zabudnúť ani v tento, pre ňu tak významný deň a zorganizovali sme návštevu v Domove dôchodcov v T. Tepliciach, kde v tomto čase pobýva.

Výberové konanie na riaditeľa Materskej školy Trebostovo


Bližšie informácie o výberovom konaní na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy Trebostovo nájdete na tomto odkaze.

 

Deň matiek


V pondelok 15.mája sme si pripomenuli Deň matiek. Oslava tohto krásneho sviatku prebehla v miestnom kultúrnom dome slávnostnou akadémiou. Po príhovore starostu obce sa kultúrnym programom predstavili deti z Materskej školy v Trebostove a žiaci zo Základnej školy v Žabokrekoch. Všetci svojim vystúpením poďakovali svojim mamičkám a starým mamičkám za všetku lásku a starostlivosť, ktorú im počas celého roka venujú Príjemnú atmosféru z akcie si určite preniesli aj do svojich domovov, a tým bol včerajší deň ešte krajší.

Stavanie mája


Dlhoročná tradícia stavania mája sa v našej obci uskutočnila aj tohto roku, a to v jeho predvečer. Už pár rokov sa na nej zúčastňujú nielen "mládenci", ale aj širšia verejnosť. O vyzdobenie „koruny“ mája sa postarali miestne dievčatá a ženy, ktoré k tomu pridali aj chutné občerstvenie. Aby sa „dielo“ podarilo, všetci prítomní si mohli za sprievodu harmoniky aj veselo zaspievať, alebo sa len započúvať do ľudových piesní Veríme, že máj prinesie pre našu obec veľa šťastných a spokojných dní aj v nasledujúcom období.

Turnaj v stolnom tenise


V sobotu 22. apríla 2017 sa uskutočnil ďalší ročník turnaja v stolnom tenise o Putovný pohár starostu obce 2017. Súťaží sa už tradične zúčastnili dospelí aj deti Všetci svojim športovým nasadením ukázali, že tento šport majú naozaj radi a nechýba im súťaživý duch.V príjemnej športovej atmosfére prebehlo v popoludňajších hodinách aj celkové vyhodnotenie.

V kategórii detí sa umiestnili:
1. Patrik Holienčik
2. Miroslav Holienčik
3. Dominika Dvorská
4. Karin Dvorská

Zápis detí do Materskej školy Trebostovo na školský rok 2017/2018


Bližšie informácie o zápise detí do Materskej školy Trebostovo na školský rok 2017/2018" nájdete na tomto odkaze.

 

Vyhlásenie " Výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra obce "


Bližšie informácie o vyhlásení " Výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra obce " nájdete na tomto odkaze.

 

Beseda s úspešným Trebostovčanom


Podporte svojou účasťou na besede nášho úspešného mladého fotografa.

Halloween


Už druhým rokom prechádzal po našej obci „zvláštny“ sprievod.. Stalo sa tak v nedeľu 30. októbra, a týmto spôsobom sme si pripomenuli sviatok „Halloween“. Ľudia sa vtedy prezliekajú za rôzne bytosti, aby zmiatli škriatkov a svoj pokoj našli všetky duše. Akciu pripravila Únia žien a išlo o lampiónový sprievod, ktorého sa zúčastnili najmä rodiny s deťmi. Atmosféru sprievodu umocnila aj skutočnosť, že sa koná po tme, a tým mu dodá osobité čaro a všetci zúčastnení, ako aj náhodní diváci sa cítia tajomne.

Syndikovať obsah