Zmluvy - Rok 2012

Zmluva (názov a pdf formát) Identif. účast. zmluvyPopis predm. zmluvyHodnota predm. zmluvyDátum uzavr. zmluvyDátum zverej. zmluvyOznač. nehn.
Kúpna zmluva o predaji parcely KNC 171/4 k.ú. TrebostovoStredosl. energetika – Distribúcia a.s. ŽilinaTrebostovo Čerenec zahustenie TS210,-€ s DPH20.1.201225.1.2012Nová parcela 171/4
Zmluva o spolupráciCentrálny obstarávateľ, záujmové združenie TurčekVerejné obstarávanie na zabezpeč. komunál. služieb80,-€ bez DPH10.2.20128.3.2012Komunál. služby
Dexia Komunál univerzál. úver Zml.o úvere č. 16/017/07 Dodatok č.1Prima banka Slovensko, a.s.Oprava ciest rok 20074273.58€ s DPH25.4.201225.4.2012Oprava ciest 2007
Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere (B) č. 16/030/10 Dodatok č.2Prima banka Slovensko, a.s.Zmena a doplnenie uvedenej zmluvy10415.86 € s DPH25.4.201225.4.2012Cesty ul Školská Suchá, Za suchou pílou
Kúpna zmluva o predaji parcely KNC 329/1 a 392/1 k.ú. TrebostovoCOOP JEDNOTA MARTIN,s.d.Prevod nehnuteľ.5402.35€ s DPH25.4.201225.4.2012Parcely pod nový obchod
Zmluva o propagácii a reklameTurvod a.s.Propagácia firmy objednáv.200 € s DPH14.6.201215.6.2012Reklama firmy v monog. k 750. výročiu obce
Vykonáv. zmluva o zabezpeč. komun. služiebBrantner Fatra s.r.o.Komunál. služby31882.87 € s DPH31.8.201231.8.2012Komunál. služby
Zmluva o sprostred- kovaniTurvod a.s.Sprostred. uzatvor. zmluvy o odbere vody1€ s DPH za každú uzatvor. zmluvu28.8.20127.9.2012Zálohové platby za odber vody z verejného vodovodu
Zmluva o poskytnutí dotácieŽilinský samosprávny krajDotácia na vydanie publikácie400 € s DPH17.9.201218.9.2012750.výr. obce
Zmluva o zabezpeč. dopravySAD Žilina, a.s.Vedenie školskej autobusovej linky880 € bez DPH19.9.201220.9.2012Trasa: Trnovo, Trebos- tovo, Turčian. Peter, Žabokre- ky