Referendum 2023

Halloween


A opäť tu bol „Halloween“. Pri tejto príležitosti sa detičky z našej MŠ spolu so svojimi rodičmi pustili do vykrajovania "strašidelných" tekvíc a poobliekali sa do kostýmov. Na dobrú náladu im hrala veselá hudba,pri ktorej sa mohli dosýtosti vyšantiť. Nebola núdza ani o kopu dobrôt a sladkostí.Radosť a očakávanie, ktoré sa odrážalo v detských očkách bolo najväčšou odmenou pre všetkých prítomných organizátorov. V budúcom roku sa tešíme opäť aj na halloweensky pochod masiek s lampiónmi po našej obci.

Komunálne voľby 2022 - ako sme volili


Starostu obce:
1. Ivan Trimaj, 177 platných hlasov

2. Mariana Buociková Mgr, 82 platných hlasov
3. Michaela Zimanová Mgr.,PhD. 65 platných hlasov

Poslancov Obecného zastupiteľstva:
1. Mária Juríková 184 platných hlasov
2. Veronika Sobkuliaková 163 platných hlasov
3. Peter Martinček Ing. 162 platných hlasov
4. Tomáš Sobkuliak 155 platných hlasov
5. Jaroslav Buocik(vodoinšt.) 135 platných hlasov

6. Jaroslav Pavlík 121 platných hlasov
7. Milan Maček 100 platných hlasov

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu ŽSK a pre voľby do zastupiteľstva ŽSK

Špeciálny spôsob hlasovania voličov v karanténe alebo izolácii z dôvodu COVID-19

Volebné programy zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Trebostovo

Výzva na predloženie návrhov na ocenenie za aktívne občianstvo a ľudskosť 2022 v Žilinskom kraji

Výzvu na predloženie návrhov na ocenenie za aktívne občianstvo a ľudskosť 2022 v Žilinskom kraji nájdete na tomto odkaze.

Október - mesiac úcty k starším


Po nútenej dvojročnej prestávke, sme v stredu 12.10.2022 opätovne pripravili stretnutie seniorov našej obce v priestoroch Kultúrneho domu. Okrem tradičných darčekov a pohostenia, si naši seniori vypočuli prednášku Mgr. Anny Lalíkovej z EDU Ľubochňa, ktorá im atraktívnym spôsobom urobila prednášku na tému "Diabetes vo vyššom veku a čo s ním". Prednáška sa tešila veľkému záujmu prítomných.

Zoznam zaregistrovaných kandidátov a oznámenie o čase a mieste konania volieb 2022

Voľby 2022

Syndikovať obsah