Menovanie zapisovateľa OVK v obci Trebostovo pre voľby do EP 2024

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Fašiangy 2024

V sobotu 3. februára 2024 sa konal tradičný fašiangový sprievod našou obcou. Ako každoročne pozostával z veľkého počtu rôznych veselých masiek.Tešili sa z neho nielen dospelí, ale najmä detí. Oslava „Fašiangov“ bude pokračovať tanečnou zábavou, na ktorú sa všetci tešili. Ďakujeme všetkým zúčastneným, aj organizátorom, za udržiavanie krásnej tradície v našej obci.
Veselá fašiangová muzika - video

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Stolnotenisový turnaj


S odchádzajúcim rokom 2023 sa naši občania rozlúčili aj športovým zápolením. V sobotu 30.12. sa uskutočnil tradičný stolnotenisový turnaj o pohár starostu obce. Podujatie sa tešilo veľkému záujmu a do športového súboja sa zapojilo celkom 14 súťažiacich. Po pomerne vyrovnaných výkonoch sa turnaj skončil víťazstvom favorita.

1.Marian Polakovič, 2. Jaroslav Buocik ml., 3. Daniel Buocik

Príchod Mikuláša


Adventný čas sme aj v Trebostove začali príchodom Mikuláša a jeho družiny. Predtým si mohli všetci pozrieť vianočné trhy a kúpiť nejakú maličkosť. Deti našej MŠ pripravili bohatý program na privítanie vzácnych hostí. Potom už nasledovala netrpezlivo očakávaná udalosť, obdarovanie detí za ich celoročné úsilie. Keďže Mikuláš doniesol veľkú zásobu balíčkov, mohol urobiť radosť všetkým prítomným deťom.

Október - mesiac úcty k starším


Vo štvrtok 26.10.2023 sa v priestoroch kultúrneho domu konalo už tradičné stretnutie seniorov našej obce. Okrem malých darčekov a pohostenia si seniori vypočuli prednášku pracovníka organizácie Samaritán Martin o možnostiach poskytovania opatrovateľskej služby a dopravy imobilných občanov. Všetky tieto informácie boli veľmi zaujímavé a užitočné. Ďalej program pokračoval vystúpením našich škôlkárov, ako aj žiakov ZŠ Žabokreky.

Riešenie migračných výziev v obci Trebostovo

Informácia

Jesenná opekačka


V sobotu 14. októbra 2023 sa v našom športovom areáli konala prvá „Jesenná opekačka“. Keďže počasie bolo krásne, prišli mnohé rodiny s deťmi, ako aj jednotlivci. Počas opekania rôznych dobrôt boli pre deti pripravené zaujímavé súťaže a zúčastnení boli odmenení aj malými sladkosťami. Panovala príjemná atmosféra a všetci tak mohli zažiť pekné sobotné popoludnie medzi svojimi susedmi a priateľmi.

Syndikovať obsah