Zoznam zaregistrovaných kandidátov a oznámenie o čase a mieste konania volieb 2022

Voľby 2022

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie


Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie nájdete na tomto odkaze.

Menovací dekrét zapisovateľky okrskovej volebnej komisie


V zmysle § 169 ods. 6 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola za zapisovateľa miestnej volebnej komisie v obci Trebostovo pre voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov konaných dňa 29. októbra 2022 menovaná

Marta Malagová
sídlo: Obec Trebostovo, 038 41 Hlavná 113/2
č. tel: 043/4294626
e-mail: trebostovo@trebostovo.sk

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru


Oznámenie o čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru nájdete na tomto odkaze.

Oznámenie o utvorení volebného obvodu a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29. októbra 2022


Oznámenie o utvorení volebného obvodu a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29. októbra 2022 nájdete na tomto odkaze.

Cyklopotulky Turcom vedú aj cez Trebostovo

Zbierka pre FK Trebostovo


Bližšie informácie o zbierke pre FK Trebostovo nájdete na tomto odkaze.

Dekoratívna šálka

Pri príležitosti 760. výročia prvej písomnej zmienky o obci Trebostovo, bola vyrobená dekoratívna šálka. Predaj sa uskutočňuje na OcÚ Trebostovo v cene 6,- eur za 1 ks.

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený do orgánov samosprávnych krajov


Informáciu o podmienkach práva voliť a práva byť volený do orgánov samosprávnych krajov nájdete na tomto odkaze.

Syndikovať obsah