Komunálne voľby 2018

Ako sme volili

Starostu obce:

1. Ivan Trimaj, 201 hlasov
Mariana Buociková, Mgr., 123 hlasov

Poslancov Obecného zastupiteľstva:

1. Mária Juríková, 194 hlasov
2. Jaroslav Buocik (v),173 hlasov
3. Martinček Peter, Ing., 172 hlasov
4. Jaroslav Buocik (e), 160 hlasov
5. Milan Maček, 151 hlasov

Viliam Ondrľa, 120 hlasov

Obecné zastupiteľstvo bude pracovať v 5 člennom zložení.

Počet voličov zapísaných v zozname voličov 470

Halloween


A opäť tu bol „Halloween“. Akciu pripravila v utorok 30.10.2018 obec a Únia žien. Konal sa lampiónový sprievod, ktorého sa zúčastnili najmä rodiny s deťmi. Keďže sa blíži aj sviatok „Pamiatky zosnulých“, účastníci sprievodu položili na miestnom cintoríne kytice pre našich zosnulých, ktorí tam odpočívajú. Ide o starý keltský sviatok a jeho atmosféra je vždy veľmi špecifická a tajuplná.

Posedenie seniorov


Keďže október je považovaný za "Mesiac úcty k starším", zorganizovali sme aj v našej obci už tradičné posedenie pre našich seniorov. Akcia sa konala v stredu 24.10.2018 v miestnom kultúrnom dome a okrem príhovoru starostu obce, v ktorom poďakoval našim seniorom za pomoc v obci a poprial im ešte veľa zdravia a síl do ďalších rokov, s programom vystúpili aj deti zo základnej a materskej školy. Spríjemnili tým tak svojim "starkým" krásne jesenné popoludnie a vyčarovali im na tvári nejeden úsmev.

Zoznam registrovaných kandidátov


Bližšie informácie o zozname registrovaných kandidátov do miestnej samosprávy v obci Trebostovo nájdete na tomto odkaze.

 

Voľby do orgánov miestnej samosprávy 2018


Bližšie informácie o voľbách do miestnej samosprávy v obci Trebostovo nájdete na tomto odkaze.

 

Zapisovateľ miestnej a okrskovej volebnej komisie v obci Trebostovo


Bližšie informácie o zapisovateľovi miestnej a okrskovej volebnej komisie v obci Trebostovo nájdete na tomto odkaze.

 

Návšteva obce Jeseník nad Odrou


Spolupráca s partnerskou obcou Jeseník nad Odrou na Morave, napísala svoju novú stránku. Keďže sme pred pár rokmi nadviazali aj na dlhoročnú spoluprácu v oblasti futbalu, nemohli sme ani tento rok chýbať na ich oslavách 70. výročia vzniku TJ Slavoj Jeseník nad Odrou Zástupci obce a naši futbalisti - muži a prípravka, sa 30.6.2018 zúčastnili futbalového turnaja organizovaného pri tejto príležitosti.

Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska bez elektronickej aukcie na uskutočnenie stavebných prác : „Trnovo, Trebostovo, Turč. Peter – kanalizácia, aktivita 2 - Trebostovo“.

Územný plán obce - Zmena a doplnok č.2

Deň matiek


Pri príležitosti Dňa matiek sa aj tohto roku uskutočnilo v pondelok 14.5.2018 obľúbené vystúpenie detí z MŠ Trebostovo a ZŠ Žabokreky. Vystúpenie, v ktorom detičky chceli svojimi básničkami, pesničkami a hudobnými číslami poďakovať svojim mamičkám, ale aj oteckom, za ich lásku a starostlivosť, sa už tradične stretlo s veľkým záujmom oboch rodičov a starých rodičov. Po úspešnom vystúpení boli všetci účinkujúci odmenení sladkou odmenou.

Syndikovať obsah