Návrh výstavby drevín pri potoku na ulici Piesky


Duglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii ) nebola veľmi vhodným stromom na výsadbu pri trebostovskom potoku. Duglaska pochádza zo Severnej Ameriky a po sekvoji vždyzelenej je druhým najvyšším ihličnatým stromom. Dosahuje výšku až 75 metrov. Preto navrhujeme po výrube duglasky vysadiť listnaté stromy. Konkrétne domáce druhy drevín, ktoré zapadnú do daného prostredia. A to svojim habitusom ale aj nárokmi na dané stanovisko.

Stolno-tenisový turnaj o putovný pohár starostu obce


V nedeľu 3.3.2013 sa v našej obci konal už tradičný stolno-tenisový turnaj. Jeho organizátormi boli miestni nadšenci stolného tenisu. Keďže tento šport má u nás už niekoľko rokov svojich verných priaznivcov, účasť bola pomerne vysoká. Turnaja sa zúčastnilo 18 súťažiacich, ktorí sa rozdelili do dvoch skupín. Jednotlivé súboje mali veľmi dobrú športovú úroveň.

Zápis detí do materskej školy


Informáciu o zápise detí do materskej školy si môžete pozrieť na tomto odkaze.

Hokejbalový turnaj


Dňa 23.2.2013 sa na umelom futbalovom ihrisku v Trebostove uskutočnilo športové podujatie pod názvom “Hokejbalový turnaj o putovný pohár starostu obce Trebostovo”, ktoré zorganizovali chlapci z Trnova spoločne s ďalšími obcami, a to Trebostovom, Turčianskym Petrom a Valčou. O oživenie akcie sa postarali aj šoféri SAD Martin, ktorí si tiež vytvorili svoje mužstvo.

Fašiangy


Tohtoročné fašiangy boli u nás niečím výnimočné. Už tradičný pochod masiek, ktorý prešiel po celej obci a vyvolal úsmevy na tvárach nielen dospelých, ale najmä detí, mal netradičné zloženie, pretože sa do sprievodu zapojili aj naši najmenší a prvýkrát sa v ňom objavila aj „malá“ maska.

Vianočná besiedka v materskej škole


Znovu prichádzajú Vianoce so svojim tajomným čarom, s tichou radosťou, s atmosférou, ktorá dýcha sviežou smrečinou, šíri v ľuďoch dobrotu a oživuje túžbu po vnútornom pokoji. Vianoce sú o udalosti, o dieťati, o zážitku pastierov pri mestečku Betleheme, o svetle za tmavej noci. Vianoce sú o skutočnej príhode, ktorá sa stala pred viac ako 2000 rokmi a siaha až k nám.

Tvorivá dielňa v materskej škole


Halloween je veľmi starý sviatok. Jeho história siaha až ku Keltom. Vtedy sa rok delil na dve obdobia - obdobie hojnosti a obdobie zimy a hladu. Začiatkom novembra sa Keltom zásoby zúžili a nastávalo zlé obdobie. Preto ľudia prvý novembrový deň uctievali Boha Mŕtvych - Anwinna. Verili, že tejto noci sa zjavujú duše mŕtvych, a tak im svietili na cestu svietnikmi vyrobenými z dýň. Tento pohanský sviatok sa oslavuje 31.októbra.

Bicyklový deň 2012


V nedeľu 16. septembra sa uskutočnil 14.ročník Martinského bicyklového dňa. Zaujímavosťou tohto ročníka bolo otvorenie novej tankovej cyklotrasy, ktorá vedie okrem obcí Martin, Bystrička , Trnovo, Valča a Turčiansky Peter aj našou obcou Trebostovo. Trasa ponúka nádherné výhľady na okolitú Turčiansku kotlinu.

Námetové cvičenie dobrovoľných hasičských zborov


V stredu 29.8.2012 sa v blízkosti našej obce uskutočnilo námetové cvičenie DHZ okrskov Košťany nad Turcom a Príbovce, za účinnej spolupráce OV DPO a OR HaZZ Martin. Cvičenie bolo zamerané na zdolávanie lesných požiarov v strmom teréne s potrebou zabezpečenia dodávky vody na veľkú vzdialenosť.

Okrskové kolo súťaže hasičských družstiev


V sobotu 18. augusta 2012 sa uskutočnilo okrskové kolo súťaže hasičských družstiev, ktorého sa zúčastnili všetky obce okrsku Košťany nad Turcom. Súťaže sa zúčastnili aj družstvá žien a mládeže z Koštian nad Turcom.

Syndikovať obsah