Fašiangy


V sobotu 3. februára 2018 sa v Trebostove uskutočnil tradičný fašiangový sprievod. Boli v ňom zastúpené rôzne „strašidelné bytosti“, takže o zábavu mali postarané nielen deti, ale aj dospelí. Oslava „Fašiangov“ bude pokračovať v sobotu 10.2. 2018, kedy sa v miestnom kultúrnom dome bude konať ďalší maškarný bál.

      

Beseda hasičov v MŠ


V uplynulých dňoch sa v našej Materskej škole uskutočnilo tradičné stretnutie detí s hasičmi. Členovia miestneho DHZ predviedli časť výzbroje a najmä výstroje, ktorá sa stretla s veľkým záujmom všetkých detí. Najodvážnejší si časť oblečenia a výstroje vyskúšali aj na sebe a "zahrali sa" na budúcich hasičov. Spolupráca DHZ a MŠ Trebostovo je na veľmi dobrej úrovni, za čo treba poďakovať hlavne pani učiteľkám MŠ, ako aj členom nášho výboru DHZ.

10. ročník výstupu na Končiar


Na Štefana 26.12.2017 sa uskutočnil tradičný výstup občanov na najvyšší kopec v Trebostove Končiar (1164m).Bol to už 10. ročník turistického výletu rodín a priateľov na dominantu nášho okolia. Podujatie sa teší veľkému záujmu turistov, o čom svedčí asi aj najväčšia účasť za posledné roky.Celý výlet sa niesol v duchu priateľstva a spolupatričnosti, čo sa odrážalo aj v dobrej nálade po návrate do Trebostova.

Mikuláš


Tento rok k nám prišiel Mikuláš o niečo skôr. Stalo sa tak v sobotu 2.12.2017. Pripravili sme krásne vyzdobenú sálu a tešili sa na neho nielen naši najmenší, ale aj ich rodičia a starí rodičia. Všetci prišli v hojnom počte, takže privítanie bolo veľkolepé. Špeciálne vystúpenie si pre neho pripravili aj naši malí škôlkári, ktorí sa predviedli krásne nacvičeným vystúpením, ktoré bolo plné pesničiek, básničiek a tanca.

Oznámenie o obmedzení a prerušení distribúcie elektriny


Oznámenie o obmedzení a prerušení distribúcie elektriny nájdete na tomto odkaze.

 

Výzva na predloženie ponuky v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. na zákazku: Detské ihrisko Trebostovo


Bližšie informácie o "Výzve na predloženie ponuky v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. na zákazku: Detské ihrisko Trebostovo" nájdete na tomto odkaze.

 

Letné športové hry samosprávy Turca


Dňa 23. júna 2017 sa za účasti mnohých starostov, poslancov a pracovníkov OcÚ, v našej obci uskutočnili Letné športové hry samosprávy Turca. Okrem zaujímavého programu, bolo pre účastníkov pripravené aj bohaté pohostenie a veríme, že si každý vybral to svoje a strávil u nás príjemný letný deň. Ako poďakovanie za zorganizovanie akcie dostal starosta obce od ZMOTu spomienkový pohár.

100 rokov pani Anny Jankovičovej


Naša spoluobčanka, pani Anna Jankovičová, sa dňa 9.6.2017 dožila krásneho životného jubilea 100 rokov. Keďže celý svoj život prežila v našej obci a bola svojim prístupom k životu a ľuďom pre mnohých vzorom, nemohli sme na ňu zabudnúť ani v tento, pre ňu tak významný deň a zorganizovali sme návštevu v Domove dôchodcov v T. Tepliciach, kde v tomto čase pobýva.

Výberové konanie na riaditeľa Materskej školy Trebostovo


Bližšie informácie o výberovom konaní na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy Trebostovo nájdete na tomto odkaze.

 

Deň matiek


V pondelok 15.mája sme si pripomenuli Deň matiek. Oslava tohto krásneho sviatku prebehla v miestnom kultúrnom dome slávnostnou akadémiou. Po príhovore starostu obce sa kultúrnym programom predstavili deti z Materskej školy v Trebostove a žiaci zo Základnej školy v Žabokrekoch. Všetci svojim vystúpením poďakovali svojim mamičkám a starým mamičkám za všetku lásku a starostlivosť, ktorú im počas celého roka venujú Príjemnú atmosféru z akcie si určite preniesli aj do svojich domovov, a tým bol včerajší deň ešte krajší.

Syndikovať obsah