Stavanie mája


Dlhoročná tradícia stavania mája sa v našej obci uskutočnila aj tohto roku, a to v jeho predvečer. Už pár rokov sa na nej zúčastňujú nielen "mládenci", ale aj širšia verejnosť. O vyzdobenie „koruny“ mája sa postarali miestne dievčatá a ženy, ktoré k tomu pridali aj chutné občerstvenie. Aby sa „dielo“ podarilo, všetci prítomní si mohli za sprievodu harmoniky aj veselo zaspievať, alebo sa len započúvať do ľudových piesní Veríme, že máj prinesie pre našu obec veľa šťastných a spokojných dní aj v nasledujúcom období.

Turnaj v stolnom tenise


V sobotu 22. apríla 2017 sa uskutočnil ďalší ročník turnaja v stolnom tenise o Putovný pohár starostu obce 2017. Súťaží sa už tradične zúčastnili dospelí aj deti Všetci svojim športovým nasadením ukázali, že tento šport majú naozaj radi a nechýba im súťaživý duch.V príjemnej športovej atmosfére prebehlo v popoludňajších hodinách aj celkové vyhodnotenie.

V kategórii detí sa umiestnili:
1. Patrik Holienčik
2. Miroslav Holienčik
3. Dominika Dvorská
4. Karin Dvorská

Beseda s úspešným Trebostovčanom


Podporte svojou účasťou na besede nášho úspešného mladého fotografa.

Halloween


Už druhým rokom prechádzal po našej obci „zvláštny“ sprievod.. Stalo sa tak v nedeľu 30. októbra, a týmto spôsobom sme si pripomenuli sviatok „Halloween“. Ľudia sa vtedy prezliekajú za rôzne bytosti, aby zmiatli škriatkov a svoj pokoj našli všetky duše. Akciu pripravila Únia žien a išlo o lampiónový sprievod, ktorého sa zúčastnili najmä rodiny s deťmi. Atmosféru sprievodu umocnila aj skutočnosť, že sa koná po tme, a tým mu dodá osobité čaro a všetci zúčastnení, ako aj náhodní diváci sa cítia tajomne.

Okrskové cvičenie DHZ


V Trebostove sa dňa 29.10.2016 uskutočnilo okrskové cvičenie DHZ. Zúčastnili sa všetky obce, zaradené do nášho okrsku. Zameranie bolo najmä na vyhľadávanie a vyprosťovanie zranených zo zadymeného priestoru a poskytnutie prvej predlekárskej pomoci, ktorú poskytovali zúčastnení pod drobnohľadom odborníkov o Slovenského červeného kríža. Cvičenie preverilo hasičskú pripravenosť a spoločnú koordináciu členov DHZ z viacerých obcí.

Mesiac úcty k starším


Aj tohto roku sa v stredu 19.10. uskutočnilo stretnutie našich seniorov v priestoroch obecného úradu. Prítomných pozdravil starosta obce a bolo pripravené aj malé pohostenie s darčekom. O príjemnú atmosféru sa postarali svojim vystúpením detičky z materskej a základnej školy, ktoré ukázali svoje recitačné, spevácke a tanečné umenie. Podporiť ich prišli aj ich rodičia a príbuzní, takže naši seniori mali postarané o krásne zážitky a mohli byť hrdí na mladú generáciu v našej obci.

Oberačkové slávnosti


V sobotu 15. októbra 2016 sa v našom kultúrnom dome uskutočnili prvé „Oberačkové slávnosti“. Boli spojené aj s jesennými trhmi výrobkov členiek Únie žien v Trebostove. Bohatá ponuka sa stretla so záujmom a program bol doplnený o vystúpenie detí z ZŠ a MŠ, ktoré tiež prispeli k príjemnej jesennej atmosfére.
Podujatie vyvrcholilo bohatou tombolou a pestrou hudbou do tanca i k počúvaniu.

Detské ihrisko - Parčík v Trebostove


Návšteva z Jeseníku nad Odrou


V sobotu 9.7.2016 sme mali návštevu z našej družobnej obce na Južnej Morave z Jeseníku nad Odrou. Do Trebostova prišli nielen predstavitelia miestnej samosprávy a mladí futbalisti, ale aj "nestor" partnerskej spolupráce pán Ján Neubauer, čo nás obzvlášť potešilo. Okrem futbalového zápasu absolvovali aj prehliadku hasičskej zbrojnice a zaujímavú prechádzku po okolí našej obce. Pobyt sme im spríjemnili aj večernou zábavou pri dobrej hudbe a pohostením.

Príroda, čo to robíš ?!


Známy prírodný úkaz (tornádo) nad Trebostovom dňa 25.6.2016, v predvečer Hasičskej zábavy.


Syndikovať obsah