Námetové cvičenie dobrovoľných hasičských zborov


V stredu 29.8.2012 sa v blízkosti našej obce uskutočnilo námetové cvičenie DHZ okrskov Košťany nad Turcom a Príbovce, za účinnej spolupráce OV DPO a OR HaZZ Martin. Cvičenie bolo zamerané na zdolávanie lesných požiarov v strmom teréne s potrebou zabezpečenia dodávky vody na veľkú vzdialenosť.

Okrskové kolo súťaže hasičských družstiev


V sobotu 18. augusta 2012 sa uskutočnilo okrskové kolo súťaže hasičských družstiev, ktorého sa zúčastnili všetky obce okrsku Košťany nad Turcom. Súťaže sa zúčastnili aj družstvá žien a mládeže z Koštian nad Turcom.

Turčanom pribudne nová cyklotrasa


Po ceste, kade jazdili tanky, sa budeme bicyklovať. Takto chcú využiť tzv. tankovú cestu mesto Martin a obce Turčiansky Peter, Bystrička a Trebostovo, kadiaľ cesta prechádza.
Nová jedenásť kilometrov dlhá cyklotrasa, ktorá vznikla z tzv. tankovej cesty, bude spustená do užívania už čoskoro. V priebehu augusta ju doplnia značky, informačné tabule, mapy, vyhliadkové a oddychové miesta. Prvá jazda po nej je naplánovaná v budúcom mesiaci a účastníci dostanú propagačné nálepky a tričko s potlačou promojazdy.

Videá - 750.výročie obce Trebostovo


( Použiť prehliadače - Internet Explorer 9, Mozilla Firefox, Google Chrome )

Reportáž odvysielaná na TVTuriec - 4min.21s.

Videozáznam celého priebehu osláv - 45min.40s.

Videozáznamy sú na obecnom úrade k dispozícii aj na DVD nosičoch.

Oslavy 750.výročia obce


Milí spoluobčania,
v prvom rade sa Vám chcem poďakovať, že ste sa v sobotu 14.7.2012 v takom veľkom počte zúčastnili osláv pri príležitosti 750. výročia prvej písomnej zmienky    o našej obci. Ukázali ste tým, že Vám záleží na jej živote a viete pre obec nielen pracovať, ale viete s ňou aj oslavovať.

90 - ročná jubilantka v našej obci


Rodina oslávenkyne pani Kubindovej týmto ďakuje vedeniu obce Trebostovo a jej starostovi, že pogratulovali našej prastarej mame k jej sviatku.

Deti v materskej škole majú vynovené detské ihrisko


Občianske združenie Podkovička v spolupráci s vedením materskej školy sa zapojilo do grantového programu Nadácie Slovenskej sporiteľne Euro k euru. Cieľom projektu „Vytvorme deťom krásne prostredie ...“ bolo prispieť k rekonštrukcii detského ihriska v materskej škole.

Ďalšie návštevy ľudového liečiteľa v Trebostove


Po veľkom úspechu prvej návštevy ľudového liečiteľa z Vrútok sa na podnet spokojných občanov nielen Trebostova, ale aj širokého okolia, konali ďalšie dve stretnutia, a to 8.7. a 22.7.2011. Niekoľko ukážok z priebehu týchto návštev si môžete pozrieť na nasledujúcich linkách.

Liečenie sluchu

Liečenie kĺbov

Trebostovo navštívil ľudový liečiteľ z Vrútok


Z iniciatívy pani Evy z Trebostova prišiel v piatok 24.6.2011 do našej obce ľudový liečiteľ z Vrútok. Stretnutia sa zúčastnilo 95 ľudí nielen z Trebostova, ale aj z priľahlých obcí. Priebeh liečenia, ako aj výpovede niektorých liečených ľudí, nájdete na nasledujúcich odkazoch.

Liečenie bolesti kĺbov

Liečenie bolesti hlavy a žalúdka

Odovzdanie titulu "Zaslúžilý člen DPO SR"


Dňa 12.5.2011 bolo na celoslovenskom zhromaždení v Dome odborov v Žiline odovzdané najvyššie ocenenie Dobrovoľnej požiarnej ochrany - titul "Zaslúžilý člen DPO SR" nášmu veliteľovi DHZ Trebostovo pánovi Miloslavovi Struharňanskému, ktoré mu za dlhodobú obetavú prácu v zbore udelilo prezídium DPO SR. Blahoželáme!

Syndikovať obsah