Futbalový klub

Futbalový klub v obci Trebostovo bol založený v roku 1945. Jeho kvalita s pribúdajúcimi rokmi len a len rástla. Rovnako sa neustále zvyšoval počet jeho členov a fanúšikov. V priebehu svojej existencie vychoval veľmi veľa skvelých futbalistov a bol známy aj za hranicami Žilinského kraja. V mužstve boli mnohí výborní futbalisti z Martina, ako aj okolitých obcí. Do futbalového ročníka 2009/2010 sa v Trebostove hrala najvyššia možná súťaž, t.j. IV liga slovenského futbalu.S príchodom hospodárskej krízy, ktorá sa samozrejme odrazila aj na nedostatku finančných prostriedkov pre voľno-časové aktivity občanov, teda aj pre futbal, začal tento šport aj v našej obci stagnovať. V novom ročníku sa situácia musela prehodnotiť a s veľkým sebazaprením IV. ligu opustiť. Dnes hrá Trebostovský futbalový klub okresnú súťaž, v ktorej sa mu darí v rámci svojich možností. Udržiava si však dlhodobo dobré umiestnenie v tabuľke.

V uplynulom období sa objavili aj pozitívne udalosti, medzi ktoré určite patrí aj vybudovanie viacúčelového športového ihriska s umelým trávnikom. Vybudovanie ihriska bolo čiastočne financované z prostriedkov obce, ako aj príspevku z Fondu splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport. Ide o ihrisko o rozmeroch 40x20 m, na ktorom sa dá okrem futbalu prevádzkovať aj volejbal, basketbal, hádzaná, tenis, alebo pozemný hokej. Do užívania bolo odovzdané minulý rok a stretlo sa s veľmi pozitívnym ohlasom obyvateľov obce. Areál ihriska má v súčasnosti ešte niekoľko nevyriešených problémov, ale veríme, že sa to časom dá všetko do poriadku.

Veľkou devízou trebostovského športu, a najmä futbalu, je však vernosť, nadšenie a vytrvalosť ľudí okolo neho, a tak sme si istí, že sa podarí prekonať aj terajšie nepriaznivé obdobie, pretože stále je čo zlepšovať a najmä zachovávať jedinečnú tradíciu futbalu v Trebostove.
Futbalu zdar!