Dobrovoľný hasičský zbor

Dobrovoľný hasičský zbor v Trebostove ( DHZ) bol založený v októbri roku 1890. Pozostával z niekoľkých častí, ako Zbor striekačov, Zbor hasičov, trubačov, opatrovníka striekačky a podobne. Jeho zakladajúcimi členmi boli napr. pán Andrej Ľupták, Pavol Konček, Zdeno Buocik, Samuel Štekláč, Juraj Ivan, Ján Krkoša, Jozef Perina, Jozef Ďumbier a mnohí ďalší. Na ustanovujúcom zasadnutí boli stanovené aj prvé členské príspevky, ktoré predstavovali 5 korún pre výkonných členov a dobrovoľná suma pre podporujúcich členov, každému podľa jeho finančných možností. Odvtedy funguje Dobrovoľný hasičský zbor v Trebostove nepretržite a s pomerne veľkou členskou základňou až doteraz. V súčasnej dobe prekračuje počet jeho členov hodnotu 120.

Počas svojej existencie miestni hasiči úspešne zasahovali pri mnohých väčších, či menších požiaroch v našej obci, ako aj blízkom okolí. Úzko spolupracujú aj so susednými DHZ, čo im pomáha riešiť aj komplikovanejšie úlohy. Výbornú prácu odviedli aj 15.augusta 2010, kedy Trebostovo zasiahla povodeň a členovia DHZ pomáhali spolu s občanmi pri záchrane majetku a predídeniu škôd spôsobených záplavami. Ich schopnosti preverila aj veľká voda opäť 1.septembra 2010, kedy po veľkom množstve spadnutých zrážok zahatalo v Trebostovskej doline potok a museli byť použité aj ťažké mechanizmy. Naši dobrovoľní hasiči v tejto dobe pomáhali aj v susednej obci Košťany nad Turcom, kde zabraňovali vytopeniu dôležitých objektov.
Počas jesene a príchodu vykurovacieho obdobia býva už tradične v miestnom rozhlase, na ich podnet, odvysielaná relácia o bezpečnosti vykurovania.
S príchodom jari zase venujú zvýšenú pozornosť pri ochrane lesov pred požiarmi a organizujú jarné upratovanie interiéru a exteriéru hasičskej zbrojnice.

DHZ organizuje v obci počas roku aj niekoľko kultúrno-spoločenských akcií. Ide napríklad o fašiangový sprievod masiek a následnú zábavu, ktorá je veľmi obľúbená. Dňa 4.mája, kedy sa oslavuje Deň sv. Floriána – patróna požiarnikov,sa každoročne uskutočňuje slávnostná schôdza , na ktorej sa prehodnotí práca zboru počas uplynulého roku a načrtnú sa plány, ktoré zbor čakajú v nasledujúcom období.
V lete roku 2010, pri príležitosti 120. výročia založenia DHZ Trebostovo , bola na miestnej hasičskej zbrojnici osadená socha sv. Floriána, a na už tradičnej letnej zábave boli slávnostne ocenení aj niektorí dlhoroční členovia zboru.

Za vernosť:
20 rokov
- Weissová Zdenka
30 rokov - Ševčíková Soňa, Záborská Elena, Buocik Milan, Fajna Ján, Fľak Libor, Hrančo Miroslav, Sobkuliak Vladimír, Struharňanský Miloš, Trimaj Ivan
40 rokov - Buociková Darina, Révusová Mária, Buocik Vladimír st., Buocik Rudolf, Fujko Dušan, Ivan Ján, Pavlík Dušan, Sobkuliak Viliam, Thomka Ivan
50 rokov - Buocik Jaroslav, Buocik Belo st., Cingeľ Ján, Cingeľ Bohuš, Fillo Miloš, Hašto Ivan st., Hnilica Pavol, Mucha Florián, Štefančík Stanislav
Za príkladnú prácu: Buocik Belo ml., Buocik Jaroslav, Hlavata Vladimír, Maček Milan, Martinček Peter
Za zásluhy: Trimaj Ivan
Za mimoriadne zásluhy: Struharňanský Miloš

Každoročne sa DHZ zúčastňuje súťaže na previerku svojej pripravenosti, ktorú organizuje Okresný dobrovoľný hasičský zbor v Martine. Mužstvá mužov aj žien predviedli svoje schopnosti a zručnosti a už viackrát sa umiestnili na popredných miestach.
Všetci si prajeme, aby sa stretnutia dobrovoľných hasičov organizovali len za príjemných okolností a svoje skúsenosti si preverovali len na súťažiach, a čo najmenej pri hasení skutočných požiarov, či iných prírodných katastrof.