Faktúry - Rok 2011


Január 2011

Február 2011

Marec 2011

Apríl 2011


Od 1.mája 2011 nadobudlo účinnosť nariadenie vlády, ktorým sa nemusia zverejňovať faktúry na tovar a služby, ktorých súhrnná hodnota na jednej faktúre nepresahuje 1000 EUR bez dane z pridanej hodnoty.