Mikuláš 2021


Tak sme sa aj tohto roku dočkali Mikuláša. Zastavil sa v našej obci aj so svojou družinou v sobotu doobeda. Keďže meral ďalekú cestu, dobre mu padlo oddýchnuť si a popočúvať pred domami krásne básničky a pesničky, ktoré si pre neho naše detičky pripravili. On ich za to obdaroval balíčkami a všetci tak spolu strávili krásne a nezabudnuteľné chvíle.

Interaktívna hra o obci Trebostovo

Pocitový chodník v MŠ


V areáli našej MŠ bola pre deti zrevitalizovaná plocha na dvore, za finančnej podpory Nadácie KIA Engrant. Do novovybudovaného záhončeka rodina Martinčeková zasadila zaujímavé rastliny a vybudovala pocitový chodník, ktorý umožní našim deťom poznávať rôzne povrchy po ktorých chodíme. Pri pobyte vonku tak deti môžu objavovať nepoznané a rozšíriť si svoje základné vedomosti.
Ďakujeme všetkým zainteresovaným.

Stretnutie so štátnym tajomníkom Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky dňa 29.6.2021


Bližšie informácie o stretnutí na Ministerstve dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktoré sa konalo dňa 29.6.2021 nájdete na tomto odkaze.

Jánska vatra


Po dlhšej prestávke sme si tohto roku znova pripomenuli dávne tradície - pálenie Jánskych ohňov. Treba poďakovať všetkým dobrovoľníkom, ktorí svojou prácou prispeli k príprave a priebehu krásnej akcie, ktorá využila len nedávno prinavrátenú "slobodu" stretávania sa na hromadných stretnutiach, ktoré nám už veľmi chýbali. Dúfajme, že táto krásna akcia, nebola už toto leto posledná.

Výzva na predloženie ponuky „Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v obci Trebostovo“


Bližšie informácie o výzve na predloženie ponuky „Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v obci Trebostovo“ nájdete na tomto odkaze.

Motivačné videá k očkovaniu

Aktivita "Vyfarbi železničný podchod vo Vrútkach"


Bližšie informácie o aktivite "Vyfarbi železničný podchod vo Vrútkach" nájdete na tomto odkaze.

Mikuláš


V sobotu 5.decembra 2020 navštívil Trebostovo Mikuláš so svojou družinou, anjelikmi, čertíkom a sobíkom.. Keďže detičky nemohli prísť za ním do kultúrneho domu, rozhodol sa, že ich pôjde navštíviť domov. Dlhé chvíle čakania na neho boli vynahradené rozžiarenými očkami a veľkými očakávaniami. Všetci naši malí zarecitovali, alebo zaspievali mikulášskej družine svoje básničky a pesničky. Za ich odvahu boli odmenení sladkým prekvapením.

Rozsvietili sme náš adventný veniec 2020

Syndikovať obsah