Výberové konanie na riaditeľa Materskej školy Trebostovo


Bližšie informácie o výberovom konaní na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy Trebostovo nájdete na tomto odkaze.

 

Deň matiek


V pondelok 15.mája sme si pripomenuli Deň matiek. Oslava tohto krásneho sviatku prebehla v miestnom kultúrnom dome slávnostnou akadémiou. Po príhovore starostu obce sa kultúrnym programom predstavili deti z Materskej školy v Trebostove a žiaci zo Základnej školy v Žabokrekoch. Všetci svojim vystúpením poďakovali svojim mamičkám a starým mamičkám za všetku lásku a starostlivosť, ktorú im počas celého roka venujú Príjemnú atmosféru z akcie si určite preniesli aj do svojich domovov, a tým bol včerajší deň ešte krajší.

Stavanie mája


Dlhoročná tradícia stavania mája sa v našej obci uskutočnila aj tohto roku, a to v jeho predvečer. Už pár rokov sa na nej zúčastňujú nielen "mládenci", ale aj širšia verejnosť. O vyzdobenie „koruny“ mája sa postarali miestne dievčatá a ženy, ktoré k tomu pridali aj chutné občerstvenie. Aby sa „dielo“ podarilo, všetci prítomní si mohli za sprievodu harmoniky aj veselo zaspievať, alebo sa len započúvať do ľudových piesní Veríme, že máj prinesie pre našu obec veľa šťastných a spokojných dní aj v nasledujúcom období.

Turnaj v stolnom tenise


V sobotu 22. apríla 2017 sa uskutočnil ďalší ročník turnaja v stolnom tenise o Putovný pohár starostu obce 2017. Súťaží sa už tradične zúčastnili dospelí aj deti Všetci svojim športovým nasadením ukázali, že tento šport majú naozaj radi a nechýba im súťaživý duch.V príjemnej športovej atmosfére prebehlo v popoludňajších hodinách aj celkové vyhodnotenie.

V kategórii detí sa umiestnili:
1. Patrik Holienčik
2. Miroslav Holienčik
3. Dominika Dvorská
4. Karin Dvorská

Zápis detí do Materskej školy Trebostovo na školský rok 2017/2018


Bližšie informácie o zápise detí do Materskej školy Trebostovo na školský rok 2017/2018" nájdete na tomto odkaze.

 

Vyhlásenie " Výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra obce "


Bližšie informácie o vyhlásení " Výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra obce " nájdete na tomto odkaze.

 

Beseda s úspešným Trebostovčanom


Podporte svojou účasťou na besede nášho úspešného mladého fotografa.

Halloween


Už druhým rokom prechádzal po našej obci „zvláštny“ sprievod.. Stalo sa tak v nedeľu 30. októbra, a týmto spôsobom sme si pripomenuli sviatok „Halloween“. Ľudia sa vtedy prezliekajú za rôzne bytosti, aby zmiatli škriatkov a svoj pokoj našli všetky duše. Akciu pripravila Únia žien a išlo o lampiónový sprievod, ktorého sa zúčastnili najmä rodiny s deťmi. Atmosféru sprievodu umocnila aj skutočnosť, že sa koná po tme, a tým mu dodá osobité čaro a všetci zúčastnení, ako aj náhodní diváci sa cítia tajomne.

Okrskové cvičenie DHZ


V Trebostove sa dňa 29.10.2016 uskutočnilo okrskové cvičenie DHZ. Zúčastnili sa všetky obce, zaradené do nášho okrsku. Zameranie bolo najmä na vyhľadávanie a vyprosťovanie zranených zo zadymeného priestoru a poskytnutie prvej predlekárskej pomoci, ktorú poskytovali zúčastnení pod drobnohľadom odborníkov o Slovenského červeného kríža. Cvičenie preverilo hasičskú pripravenosť a spoločnú koordináciu členov DHZ z viacerých obcí.

Mesiac úcty k starším


Aj tohto roku sa v stredu 19.10. uskutočnilo stretnutie našich seniorov v priestoroch obecného úradu. Prítomných pozdravil starosta obce a bolo pripravené aj malé pohostenie s darčekom. O príjemnú atmosféru sa postarali svojim vystúpením detičky z materskej a základnej školy, ktoré ukázali svoje recitačné, spevácke a tanečné umenie. Podporiť ich prišli aj ich rodičia a príbuzní, takže naši seniori mali postarané o krásne zážitky a mohli byť hrdí na mladú generáciu v našej obci.

Syndikovať obsah