Odovzdanie titulu "Zaslúžilý člen DPO SR"


Dňa 12.5.2011 bolo na celoslovenskom zhromaždení v Dome odborov v Žiline odovzdané najvyššie ocenenie Dobrovoľnej požiarnej ochrany - titul "Zaslúžilý člen DPO SR" nášmu veliteľovi DHZ Trebostovo pánovi Miloslavovi Struharňanskému, ktoré mu za dlhodobú obetavú prácu v zbore udelilo prezídium DPO SR. Blahoželáme!

Mapka cintorína obce Trebostovo


Od 15.4.2011 je na webe dočasne sprístupnená mapka cintorína obce Trebostovo. Cintorín sa dá vyhľadať podľa názvu obce, alebo konkrétne hrobové miesto podľa názvu obce a mena zomrelého. Linku na príslušnú webovú stránku nájdete na tomto odkaze.

Syndikovať obsah